Seminerler & Özel Programlar

NLP ile Algı Yönetimi

NLP ile algı yönetimi eğitimi; algı yönetimi sürecinde; NLP tekniklerinden yararlanarak, etkin bir iletişim kazanılmasını sağlar. Zihinsel fonksiyonları geliştirir ve iletişim kurulan kişinin algılama şeklini öğreterek grup içi iletişimin kalitesinin ve motivasyonun arttırılmasını hedefler. Kişinin potansiyelini yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır.

Etkili Sunum Teknikleri

Etkili sunum teknikleri eğitimi; bir konuda kişiyi ya da belirli bir hedef kitleyi bilgilendirmek, eğitmek ve ikna etmek için dikkate alınması gereken sözlü ve yazılı ifadeleri öğretirken, izleyici ya da dinleyiciye verilecek mesajın en etkili şekilde iletilebilmesi için dikkate alınması gereken beden dili, kelime, ses ve nefes kullanımı, kişilerin temsil sistemlerinin ve empati kurma yöntemlerinin öğrenilmesi konularını içerir.

Etkili İletişim

Etkili İletişim eğitimi; temel iletişim teknikleri, beden dili, kelime, ses ve nefes kullanımı, kişilerin temsil sistemleri ve empati kurma yöntemleri gibi konuları içerir. Kişiye günlük hayatında ve iş hayatında dengeli, stresten uzak, sağlıklı iletişim yollarını öğretir ve iletişimi daha başarılı, uyumlu ve dengeli hale getirir.

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi eğitimi; zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemleri üzerine kurulmuş bir eğitimdir. Bu eğitim, etkili zaman yönetimi için öğrenilmesi ve uygulanması gereken yolları gösterirken, zaman yönetimini etkileyen iç ve dış faktörlerin etkilerini minimum düzeye indirmenin ipuçlarını öğretir ve kişisel performans ve verimliliği arttırmayı hedefler. 

Kurumsal Koçluk

Kurumsal koçluk, kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini arttıracak biçimde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına destek olmaktadır. Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.

Kurumsal koç, çalışanların kendi ihtiyaç ve istekleri ile kurumun hedefleri arasında dengeyi kurmaları ve başarılı olmaları için bireylere destek olur. Koçluk çalışmaları sonrasında verimlilik artışı, çalışanlar arasındaki iletişimin ve ilişkinin güçlenmesi, kurumsal bağlılığın artması gibi gelişmeler elde edilir.

Kurumsal Koçluk süreci her bir çalışanın bireysel koçluk alması şeklinde ya da toplu olarak takım koçluğu almaları şeklinde planlanabilir.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu; öğrencilerin okul hayatlarında hedefledikleri başarılarda yüksek motivasyon kazanmalarını sağlar. Bu başarı onların, hayatlarında kuracakları denge ile mümkündür ve koçluk programı onların iç motivasyonlarını keşfedip bu dengeyi sağlayarak hedefledikleri başarı için gerekli değişimi yaşamalarına destek olur. Korkularıyla baş edilme ve duyguları kontrol edebilme yeteneği kazanılmasında etkilidir. Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı yaratır. Sorumluluk duygusunu, iç disiplini ve özgüveni geliştirir.

Sporcu Koçluğu

Sporcu koçu; sporcunun potansiyelini en mükemmel şekilde kullanmasını sağlar ve sporcuda içsel başarı sistemini bir doğal yetenek durumuna getirir. Sporcunun daha başarılı olması için neler yapması gerektiğini planlar, motivasyonunu arttırır, hedeflerini etkin bir şekilde belirlemesini ve hedefe giden yolda yol haritasını en spesifik biçimde çizmesini sağlar. Kişinin kör noktalarını görmesine, içinde bulunduğu duygusal ya da fiziksel girdaptan çıkmasına destek olurken, gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynar.

 

10 Seansta Bireysel Değişim Workshopu
10 seanslık bu kişisel uygulama; kişinin kendi farkındalıklarını oluşturması, hayata ve olaylara karşı olumlu bir bakış açısı kazanması, kendine güven kavramının güçlendirilmesi, kişinin öz değerinin iç benlikte yükseltmesi ve varolan negatif duyguların temizlenmesi temelinde gerçekleştirilen, çeşitli materyallerle desteklenen ve kişiye özel uygulamalar sunan, NLP ve koçluk seanlarını da içeren 10 seanslık bir bireysel değişim programıdır.